Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne

1.Właścicielem witryny jest firma Marabut Sp z o.o. 32-070 Czernichów, ul. Przemysłowa 10 (numer KRS:0000109976, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
NIP: 677-10-13-357
REGON: 350802659
KONTO BANKOWE:
PLN: 08 1050 1445 1000 0023 4365 9096
EUR: PL 94 1050 1445 1000 0023 5559 0973, Code BIC (SWIFT): INGBPLPW
 
dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być́ pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. W procesie zakupowym Klient ma możliwość wyporu płatności w EUR. Wartość zakupów jest wtedy przeliczana wg aktualnego kursu EUR.

II. Realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

2. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Termin dostawy
Zamówienie złożone do g. 13 w dni powszednie zostanie wysłane w ciągu 24 h. Termin ten może się wydłużyć z powodu braków w magazynie ( o ich wystąpieniu Sprzedający poinformuje  Klienta telefonicznie lub mailowo).
Zamówienia złożone po g. 13 będą wysyłane dnia następnego.W przypadku przelewu na konto, przesyłka zostanie uruchomiona w dniu pojawienia się pieniędzy na koncie.W przypadku wysyłek zagranicznych termin dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych

3. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

4. Przesyłkę uruchamiana jest  po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia, dlatego uprasza się Klientów o podawanie numeru telefonu kontaktowego.

5. Formy płatności
Sprzedający udostępnia Klientowi następujące formy płatności dla przesyłek krajowych
-  płatne przy odbiorze
-  przedpłata - przelew na konto:
PLN: 08 1050 1445 1000 0023 4365 9096
EUR: PL 94 1050 1445 1000 0023 5559 0973, Code BIC (SWIFT): INGBPLPW
-  karta kredytowa poprzez system "PayU"
-  przelewy elektroniczne poprzez system "PayU"
-  raty poprzez system "PayU"

Uwaga! W przypadku przesyłek zagranicznych  jedyna forma płatności to przedpłata

5. Koszt dostawy
- koszty dostawy zamówionych namiotów na terenie Polski ponosi Sprzedający
- koszt dostawy zestawów naprawczych i innych akcesoriów nie przekraczających kwoty 200 zł brutto ponosi Klient i wynosi - 21 zł.
- koszt dostawy zamówionych namiotów oraz akcesoriów poza granice Polski wynosi 184,50 zł i jest doliczany do ceny namiotu

III. Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Gwarancja producenta: namioty firmy Marabut objęte są 36 miesięczną gwarancją. Jej szczegóły dostępne są w zkładce "Gwarancja"

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

4. W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość  Sprzedający w ciągu siedmiu dni dokona zwrotu pieniędzy na podane przez Klienta konto. Koszty przesyłki towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 
6. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

7. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce "Regulamin". W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.

8. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

IV. Ochrona danych osobowych

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

V. Dane kontaktowe


Adres: Marabut Sp z o.o.,32-070 Czernichów, ul. Przemysłowa 10
Tel: 12 270 24 24
e-mail: namioty@marabut.pl
godzimy pracy: poniedziałek -  piątek w godz. 8-16

VI. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje Sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.

POBIERZ KATALOG